Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Erscheinungsort: Berlin 

Erscheinungsjahr: 1860

Quelle:Kertbeny, Karl Maria: Dichtungen (1860)

Inhalt:

Deutscher Titel

Ungarischer Titel

Mein Pegasus 

Az én pegazusom
Meine Lieder Dalaim
Meine Phantasie Képzetem
Heih, diese WeltEz a világ amilyen nagy...
Der Strauch erzittert weilReszket a bokor, mert...
Im Dorfe die Gasse entlangA faluban utcahosszat...
Regen, Blitz und Donner Esik, esik, esik
Die Küche betrat ichBefordúltam a konyhára...
Gott strafe AllesLánggal égő teremtette...
Toast Élet, halál
Trinken wir!Igyunk!
Dichter und Rebe A költő s a szőlővessző 
Herr BlaseOrbán 
Übers Ziel geschossen

Felsülés

An mein GlasPoharamhoz
GleichnißVan a nagy alföldön csárda sok...
Der GroßknechtA kisbéres
SchenkenbildFalu végén kurta kocsma...
Muhme SáriSári néni
Der gute LehrerA jó tanító 
Zweite LiebeSírba tették...
Würde Gott zu mir mal also sprechenHa az Isten...
Gleichniß

A dal

Sternlose Nächte I.

Nem sírok én 

Sternlose Nächte II.

Szállnak reményink...

Sternlose Nächte III.

Emlékezet...

Sternlose Nächte IV.

Mi a dicsőség?...

Sternlose Nächte V.

A bánat? Egy nagy óceán

Sternlose Nächte VI.

Gyertyám homályosan lobog...

Sternlose Nächte VII.

A hűtlen barátokhoz

Sternlose Nächte VIII.

Mulandóság...

Sternlose Nächte IX.

Az apostol

Sternlose Nächte X. 

Hír
Ungarn 

Magyarország

Die Ruinen der Csárda

A csárda romjai

Auf der Ebene von Heves

A hevesi rónán

Der Storch 

A gólya

Die wüste Csárda Kutyakaparó
Die Wolken A felhők
Theisbild A Tisza
Die Pußta des Winters

A puszta télen

WinterweltA téli esték
Die Nacht und der Mond.Az éj
Liebesmacht

Az én képzeletem nem...

Ursache und Wirkung Dicsérsz, kedves...
Unsterblichkeitsgewißheit

Szép napkeletnek...

Mein Weib und mein Schwert 

Feleségem és kardom

Drei Vögel

Három madár

Das Reich der Liebe A szerelem országa
Ein Vorsatz, der in Rauch aufging

Füstbement terv

Stammbuchblatt 

E. R. kisasszony emlékkönyvébe 

Theaterkritik

Színbirálat
Bei Rozsavölgyi's Tod

Rózsavölgyi halálára

Die Geschichte dreier Herzen 

Három szív története

Von der Heimat

A hazáról

Der Königsschwur 

A király esküje

Der König und sein trener DienerA király és a hóhér
Zwei Wanderer 

Két vándor

An manche Ungarn im AuslandeA külföld magyarjaihoz
An die Gräfinen von Batthyáni und KárolyiBatthyányi és Károly grófnék
Das Meer hat sich erhobenFöltámadott a tenger...
Die herabgestürzte Säule A ledőlt szobor
Der alte Fahnenträger A vén zászlótartó
Bei Geburt meines Sohnes

Fiam születésére

Still ist Europa

Európa csendes, ujra csendes...

Das Höchste 

Szabadság, szerelem!

ZaubertraumTündérálom
Der Liebe FluchSzerelem átka
Maria SzécsiSzécsi Mária
Der Führer LehelLehel vezér
Meine LiederDalaim
In ihren Augen

Látom kelet leggazdagabb virányit...

Dem kleinen Laczi Arany

Arany Lacinak

Drei Söhne

Három fiú

Zerlumpte Helden

Rongyos vitézek

LiebesliedPuszta föld ez, ahol most járok...